Privacy- en cookieverklaring

Tandartspraktijk Het Arsenaal gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartspraktijk Het Arsenaal deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandartspraktijk Het Arsenaal bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandartspraktijk Het Arsenaal vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert patiënten indien Tandartspraktijk Het Arsenaal bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.