Onze praktijk

Het doel is uw gebit gezond en mooi te houden, het zo natuurgetrouw mogelijk te herstellen en het mooier te maken. Een schone mond is een voorwaarde voor een gezonde mond, vandaar dat er een grote nadruk gelegd wordt op de mondhygiëne.
Er wordt ook veel aandacht besteedt aan preventie door instructie mondhygiëne, voedingsvoorlichting en ook mogelijke gevolgen van een behandeling. Graag maken wij een zorgplan voor de komende jaren.

U kunt bij ons terecht voor algemene tandheelkunde zoals controle, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, extracties, sealen en prothetische tandheelkunde (kronen en bruggen, frames, prothesen, ter vervanging van aangetaste of verloren gegane tanden of kiezen).

Er bestaat ook veel aandacht voor kinderen. Bij kinderen wordt de basis gelegd voor het vertrouwen en het belang van tandheelkundige zorg.
Veel mensen zijn bang voor de tandarts en u hoeft zich hier zeker niet voor te schamen. Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Behandelingen:

Ook streven wij erna, om zoveel mogelijk verschillende behandelingen te combineren binnen een afspraak, om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk tijd kwijt bent.

Als het bij u noodzakelijk blijkt om een uitgebreid behandeltraject op te starten zullen wij u vooraf informeren over de onderstaande punten:

* behandeling algemeen (wat houdt de behandeling precies in)
* te verwachten resultaat
* risico’s
* te verwachten kosten
* te verwachten duur van de behandeling

Informatie over deze zaken krijgt u mondeling of via foldermateriaal in de praktijk, veel informatie kunt u ook vinden op allesoverhetgebit.nl en op verzoek kunnen wij u de informatie natuurlijk ook schriftelijk verstrekken.