Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen  telefonisch of aan de balie, per email worden gemaakt / geannuleerd.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient U dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch, per email te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht(2,50 per minuut). Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst / waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. U kunt natuurlijk ook op onze website kijken. Voor de goede orde, belt u in de koffie- of theepauze aub niet de dienstdoende tandarts, LUISTER het antwoordapparaat af.
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondzorgkundige en maken regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten. Aan het begin en het einde van de dag zullen alleen kortdurende behandelingen (bijvoorbeeld halfjaarlijkse controle) worden gepland. Langdurigere behandelingen (zoals vullen van gaatjes, kronen, wortelkanaalbehandelingen, etc.) zullen nooit op deze tijdstippen worden afgesproken. Voor de duidelijkheid, hier is ook geen discussie over mogelijk.

Betalingen

Betalingen geschieden per behandeling door middel van de DFA. Dit is om de hoeveelheid administratie zoveel mogelijk te beperken. Mocht u dus vragen hebben over uw rekening dan kunt u contact opnemen met hen, telefoon 088-6 555 999
Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden. U kunt deze betalingsvoorwaarden ook hier downloaden. Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant .

Afspraakherinnering

Wij sturen eens per week afspraakherinnering via e-mail naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de komende week. Dit is een extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Reageert A.U.B. niet op deze mail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Uw gegevens up-to-date

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. De begroting ontvangen wij graag ondertekend retour van u.  Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Antwoordapparaat

Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, LUISTERT u deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u op staan.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Het Arsenaal is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten op onze oprit/toegang vinden wij een vies gezicht.