Welkom op de website van Tandartspraktijk Het Arsenaal

Om u beter van dienst te zijn, is Tandartspraktijk Het Arsenaal bereikbaar via Internet.
U kunt op onze site 24 uur per dag informatie verkrijgen over onze praktijk, behandelingen, nieuws en nog veel meer.

Wij zijn weer geopend voor alle behandelingen!!!!

Mocht u weer een behandeling of controle afspraak willen maken, dan is dit mogelijk onder strikte regels die zijn opgesteld vanuit het KNMT en het RIVM.

We willen u graag op de hoogte stellen van deze regels, zodat we samen weer terug kunnen naar een samenwerkingsverband, zoals u van ons gewend bent.

1. Heeft u corona?

2. Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?

3. Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of meer dan 38 gr koorts?

4. Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?

5. Bent u in thuisisolatie?

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

7. Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Mocht een van de vorige vragen beantwoord hebben met een ja, dan kunnen we u jammer genoeg nog niet behandelen. Bent u wel goed gezond en wilt u een afspraak maken, dan is dit vanaf nu mogelijk.

We hopen u spoedig te spreken.

Team Tandartspraktijk Het Arsenaal

Tandartspraktijk Het Arsenaal gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartspraktijk Het Arsenaal deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandartspraktijk Het Arsenaal bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandartspraktijk Het Arsenaal vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandartspraktijk Het Arsenaal informeert patiënten indien Tandartspraktijk Het Arsenaal bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.